KAPILÁRNÍ VZLÍNAJÍCÍ VLHKOST - řešení vlhkosti elektrofyzikální technologií

Kapilární vzlínající vlhkost

Kapilární vzlínající vlhkost je problémem u mnoha staveb, ať už se jedná o starší nemovitosti nebo památky, zajména stáří nad 70 let, ale i jiné modernější stavby. V poslední době se objevuje tento problém stále více i u mladších staveb a nových domů, kde byla špatně provedena práce při založení nebo došlo k porušení izolace při její pokládce a dalších pracích.

Každý stavební materiál, cihla, pískovec nebo jakýkoli jiný porézní materiál, má svou vlastní kapilární strukturu s malými nebo velkými póry. Proto je třeba vždy zastavit kapilární vzlínající vlhkost pomocí kvalitní hydroizolace. To lze však provést jen u nových staveb, a to při její zahájení. U stávajících staveb, kde hydroizolace není nebo již neplní svou funkci je třeba tuto hydroizolaci nahradit. Dříve k tomu sloužily jen metody v podobě podřezávání domů, chemických injektáží a nebo kombinaci podobných stavebních zásahů, které často fungují nedostatečně a zároveň často dochází k poškození statiky nemovitosti a porušení zdravých zdí, a tedy i k následnému riziku.

Kapilární vzlínající vlhkost je možné zastavit i použitím elektrofyzikálních odvlhčovacích systémů, a to bez zásahu do stavby a narušením její statiky. Elektrofyzikální systémy řeší příčinu vlivu vlhkosti tím, že zabraňují vstupu vlhkosti do stavby a udržují ji pod základem nemovitosti. Dalším přínosem těchto systémů je, odstranění vlhkost ze zdiva, a to u starších metod není možné. Celý proces odvlhčení je ekologický bez škodlivých dopadů na osoby i přírodu.

 

Technologie elektrofyzikálních systémů a její funkce

Elektrofyzikální systém DiscoverDry způsobuje trvalé zastavení kapilární vzlínající vlhkosti včetně zastavení přesunu rozpustných solí. Tento proces probíhá bez zásahu do nemovitosti a bez narušení její statiky.

Elektrofyzikální odvlhčení zdiva funguje zejména díky tomu, že kapilární vzlínající vlhkost obsahuje minerály a soli, které se přirozeně vyskytují v půdě i ve zdivu, z tohoto důvodu je tato voda polarizovaná a má tak svůj kladný a záporný potenciál.

Destilovaná voda tento potenciál nemá a nebylo by možné ji odstranit elektrofyzikálními přístroji na odvlhčování, dokud by nedošlo k prosycení minerály a solemi. Dešťová voda jde většinou přímo do půdy, kde se promísí s vlhkostí z půdy, která obsahuje minerály a soli. Po obohacení dešťové vody minerály a solí se dá tato vlhkost již odstranit. Stejný průběh je například i s odvlhčováním nemovitostí po povodních.

Za pomoci tohoto potenciálu a systému DiscoverDry, který vysílá do zdí nemovitosti přesně definované elektromagnetické impulsy se mění konzistence vody a také kapilární síla způsobující vzlínání vody. Tento proces se odehrává v molekulární vazbě molekul vody. Díky tomuto procesu vlhkost klesá zpět kapilárami pod úroveň nemovitosti, až do místa, kde dojde k vyrovnání energií.

Část vlhkosti se také přirozeně odpaří na vnitřní i vnější stěně nemovitosti, přičemž se vytváří viditelné solné květy a v mnoha případech neestetické mapy s následným oddělením malby, nebo omítky od samotného zdiva.

Celý proces působení kapilární vzlínající vlhkosti na nemovitost a působení systému při odvlhčování je znázorněn na následujících obrázcích.

 

 Průběh stoupání vlhkosti                           

 

Odstranění vlhkosti se systémem DiscoverDry

 

 

Průběh odvlhčení

Fáze 1

Odvlhčování probíhá tak, že se postupně odstraňuje množství vody z kapilár vlhkého zdiva.

Fáze 2

Působí jako prevence a ochrana, která trvale zabraňuje zpětnému vzlínání kapilární vlhkosti do zdiva. Systém DiscoverDry plnohodnotně nahrazuje chybějící nebo poškozené izolace a doplňuje stávající hydroizolaci. Ve zdivu zůstane pouze přirozená vlhkost, která se pohybuje okolo 3–5 %.

Po odvlhčení zdiva dochází k ústupu nepříjemné plísně a zatuchlého vzduchu. V tuto dobu je možné zdi opravit nebo ošetřit vhodným nátěrem.

 

Účinnost elektrofyzikálních systémů DiscoverDry

Téměř v každém objektu během fáze odvlhčování dochází k optickým změnám povrchových ploch stěn. Můžete pozorovat vystupování tzv. solných květů, což jsou bílé krystalky, které se začnou objevovat ve větší míře právě na stěnách.

Při montáži je prováděno měření vlhkosti stěn nemovitosti a průběh odvlhčování se zpravidla kontroluje po 1 roce po instalaci a spuštění systému kontrolním měřením vlhkosti ve stěnách.

Celý proces odvlhčení nemovitosti zpravidla trvá 1-3 roky v závislosti na míře vlhkosti, stáří nemovitosti a síle stěn.

 

Příklad odvlhčované nemovitosti a doba odvlhčení

Podsklepený dům o rozloze 8 m x 8 m se zdivem tloušťky 36 cm je navlhlý do výšky 1 metru nad zemí.

Obsah postiženého zdiva je:

Obvod 4 m x 8 m = 32 m Výška je 2,5m + 1 m = 3,5 m Objem je 32 m x 3,5 m x 0,36 m = 40,32 ?3

Ve zdivu byla naměřena vlhkost 15 %, což odpovídá 6 ?3 vody = 6000 litrů vody v postiženém zdivu. Standardní vlhkost zdiva se má pohybovat mezi 2 % až 4 % což v našem případě odpovídá při 3 % asi 1200 litrům vody. V tomto rodinném domě je o 4800 litrů vody více.

Z toho vyplývá, že zdi špatně izolují a my neefektivně a draze topíme. Vzdušná vlhkost je vysoká poškozuje nejen nábytek a zařízení,  ale vznikají i nebezpečné karcinogenní plísně a vážné zdravotní komplikace, jako jsou astma, revmatické nemoci a různé alergie.

Naše zařízení může tento rodinný dům přibližně za 8-12 měsíců odvlhčit až na standardní vlhkost. Rychlost odvlhčování záleží na mnoha aspektech jako, složení zdiva, složení vody, zda je objekt obydlen – neobydlen, teplo, zima a dalších aspektech. A také jaké jsou ve vodě rozpuštěné soli a minerály. V extrémních případech může odvlhčování trvat i několik let (hrady, zámky a jiné památky).  Na níže uvedené tabulce je ukázána časová náročnost odvlhčování.

 

                                                   Časová náročnost odvlhčování :

 

Konstrukce a provoz systémů DiscoverDry

Konkurenční systémy jsou konstrukčně starší a používají klasické diskrétní součástky (stará technologie), z tohoto důvodu musí být jejich přístroje napájeny vyšším proudem.

V systémech DiscoverDry jsou použity SMD součástky (nová technologie), které mají mnohonásobně větší výkon při menším proudu. Proto jsme při daleko nižším vstupním proudu schopni zabezpečit vyšší výkon. Vše je navrženo s ohledem na lidské zdraví.

Napětí nijak neovlivňuje výkon přístroje, vždy jde o postavení přístroje, používáme zdroj 12V, jelikož jsou tyto zdroje lehce dostupné.

V přístrojích DiscoverDry používáme frekvenci řízenou s přesností quartz krystalu, to nám umožňuje efektivnější řízení systémů. Další výhodou je možnost připojení více systémů k sobě a vytvoření celé sítě pro větší a složitější objekty.

Roční náklady na provoz systémů DiscoverDry jsou cca 400 Kč za rok.

 

 

DiscoverDry

Péče o zákazníky

Tel. 702 108 007

Email : info@discoverdry.eu

 

Oblast Čechy : 776 466 601

Oblast Morava : 737 279 771

 

Publikováno dne 17.10.2021
říjen 2021

ODVLHČENÍ RODINNÉHO DOMU - příklad odvlhčované stavby a doba odvlhčení

říjen 2021

KAPILÁRNÍ VZLÍNAJÍCÍ VLHKOST - řešení vlhkosti elektrofyzikální technologií

říjen 2021

NAŠE SLUŽBY - Co pro vás můžeme vše udělat

červenec 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 6. část – Jak vše probíhá

červenec 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 5. část - systémy

červenec 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 4. část - odvlhčení

červen 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 3. část - proč odvlhčit a kdy.

červen 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 2. část – vzlínající vlhkost a hydroizolace

červen 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 1. část – vzlínající vlhkost

DiscoverDry

Napište nám