SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 3. část - proč odvlhčit a kdy.

Proč je důležité odvlhčit nemovitost? Jeden z hlavních důvodů je prodloužit její životnost a udržet případně zvýšit její hodnotu. Dalším podstatným důvodem je předejít v mnoha případech opakovaným rekonstrukcím fasád a omítek a s tím spojených nákladů. Odvlhčením stavby také získáme úsporu energie při vytápění, protože suché zdivo má výrazně lepší izolační vlastnosti a to až o 20%.

Odvlhčením nemovitosti předcházíme tvorbě plísní, které jsou pro zdraví člověka velice škodlivé a také zápachu vzniklému vlhkostí.
Kde je odvlhčení vhodné a v mnoha případech nezbytné? Jak již bylo zmíněno v předešlých článcích, zejména u staveb starších 70 let, kde není hydroizolace nebo kde již hydroizolace neplní dostatečně svou funkci. Např. vesnická stavení, chalupy, usedlosti ale i starší městské stavby a všechny památky. Samozřejmě problém se vzlínající vlhkostí se vyskytuje i u novějších staveb. Nezbytné odvlhčit nemovitost je v případech plánovaných rekonstrukcí staveb.

Rekonstrukce provedená na neodvlhčené zdivo ve většině případů není poslední. Nové omítky a fasády se vlivem vlhkosti a soli na vlhkém zdivu "neudrží" a dochází k odlupování a rozpadu. Velmi častým jevem je vznik tzv. kapes kde zůstává vlhko spolu se solí a dochází také k postupnému rozpadu. Nejsou řešením ani sanační omítky, které tento vliv vlhkosti řeší pouze krátkodobě a samozřejmě jsou jen zábranou a vlhkosti ve zdivu nás nezbaví. Setkáváme se i se situacemi kdy vlhko vystoupí až nad sanační omítky.
Zabývat se vlhkostí je vhodné i při koupi nemovitosti, protože je možné že vlhkost může být ve vysoké míře a samozřejmě u rekonstruovaných staveb pro dodatečné odvlhčení a prevenci.

V příštím článku se seznámíme s odvlhčováním.

Publikováno dne 22.06.2021
říjen 2021

ODVLHČENÍ RODINNÉHO DOMU - příklad odvlhčované stavby a doba odvlhčení

říjen 2021

KAPILÁRNÍ VZLÍNAJÍCÍ VLHKOST - řešení vlhkosti elektrofyzikální technologií

říjen 2021

NAŠE SLUŽBY - Co pro vás můžeme vše udělat

červenec 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 6. část – Jak vše probíhá

červenec 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 5. část - systémy

červenec 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 4. část - odvlhčení

červen 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 3. část - proč odvlhčit a kdy.

červen 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 2. část – vzlínající vlhkost a hydroizolace

červen 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 1. část – vzlínající vlhkost

DiscoverDry

Napište nám