Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE – UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
Garance DISCOVERYOU, s.r.o. – v případě, že se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, vyměníme vám zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment skladem, bude vám v nejkratším možném termínu objednáno nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození, poškození pevného obalu produktu a porušení plomby výrobku.

REKLAMACE
V případě, že jste na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby objevily vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci zboží. V takovém případě postupujte dle následujících informací.

POSTUP REKLAMACE
Pokud chcete reklamovat zboží koupené na www.discoverdry.eu, doporučujeme nás informovat na adrese info@discoverdry.eu . V emailu uveďte: typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu ( číslo faktury) a popis závady, přiložte fotku. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, adresu, kam zaslat reklamované zboží spolu s dokladem o koupi a informací o reklamované vadě výrobku. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, nemůžeme vyřídit a odesíláme je zpět.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, neručíme za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Reklamované zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vás vyrozumíme telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně budete vyzváni k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

ZÁRUKA A SERVIS

Na všechny přístroje a zařízení Discoveryou, s.r.o. pod značkou DISCOVERDRY se vztahuje podle zákona záruka 24 měsíců. Tato záruka se vztahuje na funkčnost zařízení od dne zakoupení nebo instalace přístroje. Během této záruční doby je v případě poruchy zařízení vyměněno nebo jsou na místě odstraněny závady. Veškeré servisní úkony a opravy jsou v době záruky bezplatné.

Záruka se nevztahuje na poruchy, které vzniknou nesprávným zacházením, neuposlechnutím instrukcí pro používání přístrojů v přiloženém návodu nebo jakéhokoli neodborného zásahu do přístroje. Přístroj je proti neodbornému zásahu plombován a při porušení plomby kupující automaticky ztrácí nárok na záruku.

Pokud k danému výrobku je záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list není součástí, slouží jako záruční list daňový doklad.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

SERVIS

Veškeré záruční i pozáruční opravy a servis zařízení DISCOVERDRY (Discoveryou, s.r.o.) lze uplatnit na uvedených kontaktech v návodu, záručním listě nebo na webových stránkách www.discoverdry.eu 

Pro další informace nám zavolejte +420 737 279 771 nebo napište na e-mail: info@discoverdry.eu

DiscoverDry

Napište nám