SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 4. část - odvlhčení

V předešlých článcích jsme se seznámily se vzlínající vlhkostí, kde všude se může vyskytovat a kde je odvlhčení vhodné a v mnoha případech nezbytné. Dnes se seznámíme s procesem odvlhčování pomocí elektro-fyzikálních systémů, které nahrazují starší metody jako je podřezání nemovitosti nebo chemická injektáž. Metoda se kterou pracujeme je nejnovějším trendem v odvlhčení nemovitostí a probíhá bez jakéhokoliv zásahu do nemovitosti. Tato metoda je nejen výrazně finančně příznivější než starší metody, ale také plně ekologická. Odvlhčením touto metodou dosáhneme nejen odstranění vlhkosti, ale také zabráníme zpětnému vstupu vlhkosti do stavby. Systémy DiscoverDry pracují ve dvou fázích. 1 fází je samotné odvlhčení zdiva, kdy dochází zjednodušeně k vytlačení vlhkosti vytvořenými kapilárami ve zdivu zpět do země. 2 fází je zábrana zpětného vzlínání do zdiva po dobu až 30 let. Proto se také tyto systémy velice často používají jako náhrada poškozené nebo chybějící hydroizolace. 1 fáze odvlhčení na běžné hodnoty vlhkosti trvá v rozmezí 1-3 let. Doba po kterou samotné odvlhčení probíhá je závislá na provlhčení nemovitosti a také na síle zdiva.

V dalším článku se dozvíte více o systémech a jejich využití.

Publikováno dne 01.07.2021
říjen 2021

ODVLHČENÍ RODINNÉHO DOMU - příklad odvlhčované stavby a doba odvlhčení

říjen 2021

KAPILÁRNÍ VZLÍNAJÍCÍ VLHKOST - řešení vlhkosti elektrofyzikální technologií

říjen 2021

NAŠE SLUŽBY - Co pro vás můžeme vše udělat

červenec 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 6. část – Jak vše probíhá

červenec 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 5. část - systémy

červenec 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 4. část - odvlhčení

červen 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 3. část - proč odvlhčit a kdy.

červen 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 2. část – vzlínající vlhkost a hydroizolace

červen 2021

SUCHÉ A ČISTÉ NEMOVITOSTI 1. část – vzlínající vlhkost

DiscoverDry

Napište nám